Gemensamma informationssystem

IT-enheten ansvarar för samordning av de gemensamma informationssystemen inom universitetet. I samordningsansvaret ingår

  • Utformning och uppföljning av gemensamt övergripande mål för gemensamma IT-system vid Umeå universitet
  • Säkerhetetsplanering
  • Samordning, anpassning och integration
  • Samverkan med berörda enheter samt utförare
  • Standarder- format, kvalitet, benämningar m.m

Samverkan

I samband med anskaffning eller utveckling av IT-applikationer skall samverkan alltid ske med IT-enheten. Enhet/institution som planerar sådan anskaffning/utveckling skall i ett tidigt skede informera IT-chefen.


Sidansvarig: Mattias Wallmark

Utskriftsversion