IT-enheten

IT-enheten har det strategiska ansvaret för utvecklingen och användningen av IT inom universitetet, med mål att tillhandahålla en funktionell IT-miljö för studenter och personal.

IT-enheten har ett beställaransvar för samtliga av universitetets gemensamma IT-system och samverkar i huvudsak med ITS som leverantör, men också med ett antal externa leverantörer. Målet med uppdraget till ITS är att ITS stödjer och utvecklar rationell användning av IT. Systemägare ska erbjudas en driftsmiljö som ger goda förutsättningar för hög tillgänglighet och god säkerhet.

IT-enheten ska:

  • Initiera och utveckla genom att i tid identifiera och förutse behov i verksamheten
  • Stödja univeristetets verksamhetsprocesser och stödprocesser
  • Samorda tillgängliga it-resurser för att skapa en effektiv och enhetlig IT-miljö. Föra dialog med ledningen och verksamheten beträffande IT-verksamheten
  • Styra IT-säkerhetsarbetet så att en väl avvägd och tillgänglig säkerhetsnivå uppnås.

Sidansvarig: Mattias Wallmark

Utskriftsversion