Våra tjänster

IT-enheten ansvarar för ett brett utbud av tjänster till universitetets anställda och studenter. Dessa tjänster är helt eller delvis finansierade av IT-enheten men är oftast produktifierade genom ITS som också tillhandahåller själva tjänsterna. Tjänsterna ingår i som en del av Universitetets tjänstekatalog för IT- och teletjänster.


Sidansvarig: Mattias Wallmark

Utskriftsversion

Relaterad information

Tjänstekatalog