Till umu.se

Federerad inloggning - SAML2 WebSSO

Generell beskrivning av SAML2 WebSSO

Tjänsten innefattar autentisiering av användare som har en elektronisk identitet på Umeå universitet, samt attributöverföring gällande den autentiserade användaren. Tjänsteutgivaren/högskolan är medlem i SWAMID, den svenska identitetsfederationen för forskning och högre utbildning. Tjänsten är uppsatt i enlighet med SWAMIDs policy och övriga regler och riktlinjer som fastställts av SWAMID.

Policy för personlig integritet

Tjänsten följer den policy för hantering av personuppgifter som fastställts av Umeå universitet, i enlighet med svensk lagstiftning.

Läs mer om universitetets regler för personuppgifter

Tjänsten och dess begränsningar

Umeå universitet garanterar en tillgänglighet till tjänsten som stämmer överens med universitetets krav och förväntningar. Processen för utdelande, avslutande och underhåll av elektroniska identiteter vid Umeå universitet finns beskriven i identitetshanteringsprocessen. Umeå universitet följer SWAMIDs rekommendationer för utlämning av attribut, baserad på entitetskategorier. Umeå universitet förbehåller sig att i kommunikation med en tjänsteutgivare förändra faktiskt utgivna attribut, oavsett vad som rekommenderas av SWAMID gällande den entitetskategori som tjänsteutgivaren har placerats i.

Servicedesk och supportfrågor

För frågor och felanmälan gällande Umeå universitet och dess SAML2 WebSSO-tjänst hänvisas till Servicedesk.


Sidansvarig: Mattias Wallmark

Utskriftsversion

Gå direkt till

ITS ServiceDesk